Журнал «Новое поколение» совместно с Институтом философии проводит опрос украинцев

Международный журнал «Новое поколение» (www.ngnews.org) совместно с Отделением религиоведения Института философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины проводит опрос на тему:  «Прогнозування релігійних процесів в сучасній Україні», — сообщает новостной отдел сайта ngnews.org.

Вита Титаренко, кандидат философских наук, доцент, научный сотрудник Отделения религиоведения Института философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины объяснила, в чем причина и необходимость проведения опроса:

«Україна є поліконфесійною і багатоцерковною країною. Релігія була і залишається важливою складовою суспільногло життя нашої країни. Систематичним вивченням особливостей функціонування різних релігійних напрямків на теренах України займається Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. Вивчення ж будь-якого суспільного феномену, в тому числі й релігійного, буде неповним без спроб спрогнозувати можливі вектори його розвитку.

Значна роль в науковій діяльності такого ґатунку належить соціологічним опитуванням, анкетуванню, інтерв’юванню тощо. Широкомасштабними всеукраїнськими соціологічними дослідженнями займається, наприклад, Центр соціологічних досліджень імені Олександра Разумкова, який готує інформаційні матеріали до засідання постійно діючого Круглого столу “Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин”.

Запропоноване ж нині опитування здійснюється в рамках наукового дослідження Відділення релігієзнавства: “Прогнозування релігійних процесів в Україні”. Дані цього опитування передбачається використати в рамках побудови і перевірки прогнозної моделі для визначення можливого вектору змін в діяльності сучасних харизматичних Церков. Отримані на основі опитування аналітичні матеріали можуть бути цікавими, як науковцям-релігієзнавцям, так і самим представникам харизматичних церков. Опитування здійснюється анонімно. Важливою є Ваша участь і щирі відповіді. Дякуємо за підтримку!»

Анна Шевченко, главный редактор международного журнала «Новое поколение» также дала свой комментарий по поводу сотрудничества с Отделением религиоведения Института философии имени Г. С. Сковороды:

«Материалы религиоведа Виты Титаренко уже не первый год публикуются в нашем печатном издании и имеют отклик у читателей. Получив предложение разместить на сайте www.ngnews.org опрос, мы дали свое согласие. Ведь большая часть посетителей нашего сайта – верующие люди, прихожане христианских церквей, которые занимают активную позицию в гражданском обществе. И их мнения помогут ученым увидеть реальную картину происходящего в религиозной сфере Украины, а также дадут возможность спрогнозировать ее развитие в будущем».

Также опрос проводится и на сайте www.newgeneration.in.ua.

Приглашаем вас принять участие в анонимном опросе: «Прогнозирование религиозных процессов в современной Украине», искренне ответив на вопросы небольшой анкеты. Для ответов на вопросы нажмите здесь.

Комментарии